O relicvă creștină cu puteri miraculoase. Totul despre Brâul Maicii Domnului

brau

loading...

Unul din marile artefacte ale umanității este Brâul Maicii Dom­nului, care e făcut din două bucăți și țesut din ațe de păr de cămilă; în mijloc cusut cu ațe de aur, de mâna împărătesei Zoe. Se spune că acest brau a fost creat chiar de către Fecioara Maria, fiind singurele relicve ale ei care au mai rămas pe pământ, după ce Fecioara s-a înăl­țat la cer.

Sute de ani, Brâul Maicii Domnului a stat în Ierusalim, alături de Mormântul lui Hristos și de Cru­cea Răstignirii, amintindu-le credinciosilor că Dumnezeu a fost prezent cu trupul pe pământ și a avut și o mamă, la fel ca oricare dintre noi. Însă în anul 395, Brâul avea să părăsească Ierusalimul pen­tru tot­deauna. Flavius Arca­dius, Împăratul Impe­riului Bi­zan­tin, cel pe care Fecioara Maria îl salvase dintr-o furtună pe mare, l-a luat la Cons­tantinopol, pen­tru a-l așeza în măreața biserică a Maicii Dom­nului.

Au trecut veacurile, iar Brâul va fi purtat pe la mai multe biserici ale capitalei Bizanțului, Constantinopol, la Biserica Sfinților Apostoli, la Sfânta Sofia și, în cele din urmă, la Vlaherne, ctitoria împăratului Leon Tracul. O minune mare se va petrece cu Împără­tea­sa Zoe, soția lui. Tradiția spu­ne că aceas­ta era bolnavă, chi­nui­tă de duhuri necurate. Atunci, basileul a deschis ra­cla cu Brâul Maicii Dom­nului, l-a luat în proce­siu­ne și, cu rugăciuni și cân­tări, l-a adus la palat și l-a așe­zat peste împără­tea­să. Aceas­ta s-a însănătoșit ime­diat. Miracolul a făcut înconjurul cetății, iar mo­mentul a dat prilejul unei sărbători prăz­nuite în bi­se­rici în fiecare zi de 31 august. Tot atunci, spre mul­țumire, împărăteasa a luat Brâul și l-a brodat cu fir de aur.

Până la urmă, Brâul a ajuns la monahii din Muntele Athos, la mă­năstirea Vatopedu, fiind adăpostit într-un sipet de argint, lucrat de meșteri din Țara Româ­neas­că, în secolul al XVIII-lea, și așezat spre închinare, într-un paraclis zidit chiar de voievodul Neagoe Basarab. În 1522, două părți din el au fost dăruite Mănăstirii Ka­toxenia din Volos, dar cea mai mare bucată a rămas la Vatopedu.

De atunci, Brâul Maicii Dom­nului a săvârșit minuni nenumărate: a oprit epidemii de ciumă și de holeră, a potolit suferințe, a fost în pelerinaje prin în­treaga lume, chiar și în Romania. Milioane de oameni i s-au închinat și continuă să i se închine.

Sursa: almeea

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *