Shambala – centrul spiritual al planetei

shambala

loading...

În tradiția spirituală planetară, Shambala apare deopotrivă că început și sfârșit, ca sursă a înțelepciunii și orizont al speranțelor umanității. Toate culturile, toate legendele, toate mările mituri converg și revelează o viziune comună, conform căreia există un tărâm tainic, locuit de înțelepți și înzestrat cu o neasemuită frumusețe și bogăție.

Acesta este denumit în tradiția indiană, tibetană și mongolă Shambala. Shambala este locul de unde au pornit toate învățăturile înțelepciunii și de aceea este unanim considerată „centrul” spiritual al planetei Pământ. Deși tradițiile menționează și alte nume pentru acest focar tainic al spiritualității umane, suntem îndreptățiți să considerăm că este vorba de același tărâm al spiritelor foarte elevate, căci „înțelepții au o lume comună”. Centrul spiritual al planetei veghează permanent, în taină, asupra noastră. În Shambala este păstrat nealterat tezaurul universal de spiritualitate.

În perioadele dificile ale istoriei, cand predomină pe planetă influența forțelor demoniace și satanice – necredința, dizarmonia, conflictele, viciile, violența, întunericul etc. – centrul spiritual al planetei este ocultat, ascuns. Însă înțelepții din Shambala și mai ales Regele Shambalei continuă să vegheze asupra oamenilor, să inspire căutarea sufletelor elevate, dornice de adevărata cunoaștere și iubitoare de Dumnezeu.

Tot Shambala este cea care ne aduce speranța pentru un viitor spiritual al umanității; pentru că din Shambala – se spune – vor porni armatele Luminii în confruntarea finală dintre Bine și Rău, prevestită și de Apocalipsa Sfântului Ioan. Cel care este acum Regele Shambalei va conduce lupta împotriva forțelor demoniace și satanice pe care le va înfrânge. Astfel va reîncepe Vârsta de Aur a omenirii.

Prin urmare, regăsim în mitul Shambalei, analogic, cele trei aspecte ale trinității hinduse: Brahma, Vishnu și Rudra Shiva, Divinul în aspectele sale de Creator, Menținător și Distrugător al Universului. Brahma este ipostaza lui Dumnezeu care dă naștere întregii manifestări, ca stăpân al Vieții și al forței creatoare.

Vishnu este aspectul divin care menține viata și, potrivit tradiției hinduse, se manifestă periodic pe Pământ, pentru a ajuta oamenii să depășească momentele de răscruce sau pentru a revigora spiritualitatea și credința în Dumnezeu. Al treilea aspect, Rudra Shiva este asociat ipostazei terifiante a Divinului, care distruge răul și pune capăt unei anumite manifestări pentru a începe o nouă creație.

Shambala manifestă aceleași trei fațete. Prima fațetă reprezintă sursa, izvorul, originea creatoare a înțelepciunii. A doua – tărâmul protector și inspirator care menține vie tradiția spirituală.

Iar a treia este fațetă către care se îndreaptă speranțele omenirii pentru renașterea sa spirituală. Prin forța sa tainică provenită de la Dumnezeu, Shambala luptă cu succes împotriva răului care tinde să acapareze acum Pământul. Neîntâmplător, cel care este acum Regele Shambalei este numit Rudra Chakrin, Teribilul Purtător al Roții. El este chiar acel Rege prin care se va manifesta pedeapsa divină pentru forțele satanice și demoniace care caută să ia în stăpânire planeta noastră.

CUM ESTE SHAMBALA?

Shambala este un tărâm foarte vast, de o frumusețe paradisiacă. Ea nu este doar un paradis, ci este scena unei activități frenetice, și mare parte din această activitate are ca scop susținerea și ghidarea spirituală a ființelor umane încarnate pe Pământ.

Chiar și textele vechi care descriu Shambala ne indică faptul că în această lume există un nivel tehnologic foarte avansat (locuitorii Shambalei folosesc de exemplu anumite vehicule de zbor foarte performante). Există aici arhive vaste care tezaurizează istoria și spiritualitatea planetară, există temple splendide și palate fastuoase.

Shambala, ne spune tradiția tibetana, are forma unei flori de lotus cu opt petale, adică este împărțită în opt regiuni principale, iar în centru se află capitala, Kalapa, unde își are reședința Regele Lumii. Fiecare dintre cele opt regiuni principale este împărțită în 12 domenii având fiecare un guvernator.

Practic, în Shambala există 96 de provincii distincte, plus capitala, Kalapa, un oraș vast și înfloritor, în care se află impresionantul palat al Regelui Shambalei. Descrierea tradițională a Shambalei menționează și faptul că ea este înconjurată de munți foarte înalți și imposibil de trecut, simbol evident al faptului că acest tărâm există într-o dimensiune paralelă subtilă, dar și al protecției care face imposibil accesul în Shambala pentru ființe umane care nu merită acest lucru.

Shambala, ca tărâm spiritual care guvernează și inspiră umanitatea și planeta noastră, este în ultima instanță sursa tuturor învățăturilor și căilor spirituale autentice. Fie că noi știm sau nu aceste lucruri, fie că le înțelegem sau nu, fie că le percepem direct sau nu, realitatea Shambalei este incontestabila.

Putem spune chiar că orice cale spirituală autentică „trece prin Shambala”. Fiecare școală spirituală autentică este inspirată și susținută prin intermediul lumii tainice a Shambalei și fiecare aspirant spiritual sincer este susținut și ghidat la rândul său de forța tainică a înțelepților Shambalei și a Regelui Lumii din Shambala.

Sursa: efemeride.ro

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *